Widoki miasta

WIDOKI MIASTA
FOTOGRAFIE JÜRGENA MATSCHIe

Wystawa dostępna dla zwiedzających na I piętrze Muzeum Fotografii przy Löbauer Straße 7 od 02.09. do 01.11.2017 w ramach Festiwalu Fotografii w Görlitz „Miejsca wydarzeń“. Od wtorku do niedzieli w godz. od 12:00 do 16:00, a w dniach 8-10.09.2017 w godz. 10:00-18:00.


Foto und Copyright: Jürgen Matschie
Foto und Copyright: Jürgen Matschie

W naszym codziennym otoczeniu reklama jest wszechobecna. Wykorzystując środki masowego przekazu, media drukowane, plakaty z krzykliwymi hasłami i zdjęciami próbuje się zwrócić naszą uwagę. Przestrzeń publiczna staje się rynkiem. Jesteśmy nękani przez symbole, hasła, obrazy, wiadomości. Nie ma znaczenia, czy chodzi o sprzedaż produktów czy idei partyjnych, stosowane praktyki są jednakowe.
Szczególnie w dużych miastach często dochodzi do kuriozalnego przesytu hasłami reklamowymi. W tej oto przestrzeni publicznej kultura młodzieżowa domaga się własnego miejsca i oznacza je własnymi wypowiedziami. Zjawisko to można zaobserwować na całym świecie. Obrazy te są znakami czasu, częścią naszej przeżytej historii, naszym otoczeniem – jednym z tematów mojej fotografii.

Biografia
Jürgen Matschie
1953 Urodzony w Bautzen, dorastał w Spreewiese
1969–1979 Nauka, służba wojskowa, studia inżynierskie, praca jako technolog w Görlitz
1979–1987 Praca na rzecz kultury łużyckiej w Bautzen
1983–1986 Studia zaoczne o specjalności fotografia w Wyższej Szkole Grafiki i Grafiki Książkowej w Lipsku
Od 1988 tworzy jako niezależny fotografik w Bautzen
1990 Nagroda Artystyczna Domowiny
Od 1993 członek Związku Federalnego Artystów Sztuk Wizualnych (BBK) – Saksoński Związek Artystów
1996 Powołanie do Niemieckiego Towarzystwa Fotografii
2000 Nagroda Artystyczna Górnych Łużyc
Mieszka i tworzy w Bautzen

Publikacje (wybór)
Jürgen Matschie: DOMA – Fotografien aus der Lausitz, Bautzen, 1995
Ophelia Rehor u. a.: Jürgen Matschie – Fotografien aus der Lausitz, Bautzen, 2003
Jürgen Matschie: Künstler der Oberlausitz, Pulsnitz, 2009
Jürgen Matschie: BRUNICA – Leben mit der Kohle, Bautzen, 2011

Prace w zbiorach
Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie
Muzeum Regionalnego Saksońskich Łużyc Górnych w Bautzen
Muzeum Serbołużyckiego w Bautzen
Domu Historii Republiki Federalnej Niemiec w Bonn i Lipsku
Muzeum Wendyjskiego w Cottbus
Muzeum Fotografii Miasta Burghausen
Muzeum Miejskiego w Zittau

Wykaz wystaw i dalsze informacje:
www.juergen-matschie.de
www.asa-galerie.de