O Festiwalu

“Udokumentowane miejsca” jest tematem czwartego Festiwalu Fotografii w Görlitz. Niezależnie od tego, czy chodzi o fotograficzne dokumenty historii współczesnej, zmiany zachodzące w regionie, czy też o szczególne środowisko: prace wielu fotografów na ten temat można odkryć na wystawach w różnych miejscach miasta Görlitz-Zgorzelec. Zaprezentowane zostaną prace znanych artystów, takich jak Sandra Bergemann czy Gerhard Weber.

Program uzupełniają warsztaty, wycieczki z przewodnikiem, zajęcia praktyczne oraz Dzień Fotografii w Europa-Mieście.